Terms and conditions

Kjøps- og avtalevilkår

Inkludert endringer som følge av COVID-19

Gjelder fra 30.november 2016. Sist oppdatert: 27.oktober 2020.

 

1. Virkeområde.

Wild Voss AS («Wild Voss») tilbyr ansvarlige og personlige opplevelser i fri natur nær Voss - hele året. 

 

Kjøps- og avtalevilkårene i dette dokumentet gjelder for alle aktiviteter som markedsføres og selges på nettsidene www.wildvoss.no . Kjøps- og avtalevilkårene gjelder også for spesialtilpassede («skreddersydde») turer og aktiviteter som leveres på forespørsel ved direkte kontakt med Wild Voss AS eller er formidlet via en av våre samarbeidspartnere. Med aktiviteter menes dagsturer, flerdagersturer, arrangementer, kurs eller samlinger som helt eller delvis arrangeres ute i naturen.

                                             

I noen tilfeller markedsfører og selger vi aktiviteter og arrangementer som gjennomføres av andre enn Wild Voss. I disse tilfellene vil den eksterne arrangørens egne kjøps- og avtalevilkår være gjeldende, i tillegg til vilkårene i dette dokumentet. Det forventes at kunden selv gjør seg kjent med slike vilkår.

 

2. Avtaledokumenter

Når du har meldt deg på en av våre aktiviteter, plikter du å gjøre deg kjent med innholdet i følgende avtaledokumenter:

 

  1. Informasjon om aktiviteten, slik denne er presentert på våre hjemmesider www.wildvoss.no.
  2. Informasjon om våre smitteverntiltak og krav til deltakeres helse, slik de er presentert på www.wildvoss.no.
  3. Din billett/kjøpskvittering, som sendes til deg på epost etter betaling (gjelder ved påmelding/kjøp på nett).
  4. Dokument med detaljert informasjon om arrangementet du skal delta på. Denne mottar du på epost.
  5. Kjøps- og avtalevilkårene i dette dokumentet.

 

Vilkårene i dette dokumentet regnes som akseptert når betaling eller depositum for aktiviteten er mottatt.

 

3. Påmelding og betaling

Av hensyn til smittesporing gjennomfører vi påmelding og føring av deltakerlister for alle våre aktiviteter, også dem som er gratis. Navn og kontaktinfo for deltakere gjøres tilgjengelig for lokale eller nasjonale helsemyndigheter på forespørsel.

 

 

a) Aktiviteter som kan bookes direkte på våre nettsider.

Med mindre annet er angitt i produktbeskrivelsen, betales deltakerprisen i sin helhet ved påmelding. Vi benytter et bookingsystem levert av en tredjepart. Alle gebyrer og avgifter knyttet til kundens bruk av bookingsystemet er inkludert i den annonserte prisen.

 

 

b) Spesielt tilpassede aktiviteter.

Aktiviteter som ikke kan bookes på nettsidene betales ved at faktura sendes på epost til kunden eller gruppens kontaktperson.  Et nærmere spesifisert depositum må betales før aktiviteten finner sted, og restbeløpet faktureres i etterkant.

 


c) Betaling med kort ved oppmøte/avreise.

Dette er kun mulig etter avtale. Vi ønsker å bruke tiden på tur med våre gjester, derfor vil vi unngå forsinkelser ved avreise.

 

4. Refusjon og avmelding.

Avmelding skjer per epost til post@wildvoss.no eller telefon +47 93484041, innenfor rammene beskrevet nedenfor.

 

a) For forhåndsbetalte aktiviteter med varighet inntil 12 timer:

Vi refunderer 50 % av den avtalte prisen dersom avmelding finner sted seinest 36 timer før aktivitetens starttidspunkt.  Avmelding på et tidspunkt nærmere avreise enn 36 timer gir ingen tilbakebetaling.

 

b) For forhåndsbetalte aktiviteter med varighet lenger enn 12 timer:

Vi refunderer 95 % av den avtalte prisen dersom avmelding finner sted seinest 14 døgn før aktivitetens starttidspunkt. Vi refunderer 50% av den avtalte prisen dersom avmelding finner sted mellom 14 og 3 døgn før aktivitetens starttidspunkt.  Avmelding på et tidspunkt nærmere avreise enn 3 døgn gir ingen tilbakebetaling.

 

c) For aktiviteter som krever forhåndsbetalt depositum:

Depositumet refunderes i sin helhet dersom avmelding finner sted seinest 14 døgn før aktivitetens starttidspunkt. Vi refunderer 50% av depositumet dersom avmelding finner sted mellom 14 og 3 døgn før aktivitetens starttidspunkt. Ved avmelding på et tidspunkt nærmere enn 3 døgn, refunderes ikke depositumet, men øvrige betalingsforpliktelser faller bort.  

 

 

 

5. Hva er inkludert i prisen?

Prisen på alle aktiviteter i regi av Wild Voss inkluderer følgende:

 

Personlig utrustning (for eksempel skiutstyr), overnatting, mat og transport er kun inkludert i prisen dersom dette er spesifisert i produktbeskrivelsen.

 

6. Sikkerhetsbestemmelser.

​​​​​​​a) Forsikringer.

Deltakere som er bosatt i Norge og registrert i Folketrygden, oppfordres til å tegne kombinert reise- og ulykkesforsikring. Andre deltakere sørger selv for å tegne relevante forsikringer. Deltakere må selv påse at aktiviteten dekkes av forsikringen.

 

b) ​​​​​​​Plikt til å informere om egen helsetilstand.

Deltakere på aktiviteter arrangert av Wild Voss må selv vurdere i hvilken grad man er fysisk og mentalt skikket for å delta på aktiviteten. Deltakere plikter å melde fra om symptomer på forkjølelse, influensa eller luftveisplager. Deltakere som er omfattet av gjeldende karantenebestemmelser skal ikke delta på våre arrangementer. Deltakeren plikter å melde fra om medisinske forhold som kan ha betydning for egen evne til å gjennomføre aktiviteten.

 

c) ​​​​​​​Risiko på våre aktiviteter. Smitterisiko og smittevern.

Alle våre aktiviteter har gjennomgått egne risikoanalyser med tanke på å redusere smittespredning. Som deltaker på våre aktiviteter aksepterer du at du selv har et ansvar for å bidra til å redusere spredning av smitte, og at du er innforstått med at du kan bli utsatt for smitte under aktiviteten.

 

Det er utarbeidet planverk for sikringstiltak, risikoreduserende tiltak og instrukser for gjennomføring av aktiviteter. Vi gjør vårt ytterste for å unngå ulykker og skader på personer, utstyr og natur. Vi vil likevel understreke at våre aktiviteter innebærer en risiko for uhell med personskade. Som deltaker på våre aktiviteter aksepterer du at du selv har et ansvar for å ivareta egen sikkerhet, og at du er innforstått med at du deltar på en risikoaktivitet.

 

​​​​​​​d) Kompetanse og kvalifikasjoner

Våre førere og instruktører har lang erfaring med å lede grupper på krevende turer i høyfjellet, både innenlands og utenlands. Alle har deltatt på kurs og har sertifiseringer som står i forhold til de aktivitetene vi tilbyr. Med høy egenaktivitet året rundt i de områdene vi ferdes, sikrer vi høy kvalitet og sikkerhetsmargin på våre aktiviteter.

 

Våre førere og instruktører har ikke kompetanse til å vurdere din helsetilstand eller gi faglige råd om smitte og smittespredning. Våre HMS-planer ligger til grunn for beslutningene som tas av førere og instruktører.

 

​​​​​​​e) Utstyrsbruk og tap av utstyr

Wild Voss utstyrer deltakerne med nødvendig sikkerhetsutstyr for hver aktivitet. Deltakere plikter å følge instruktør/førers anvisninger for korrekt og sikker bruk av utstyret. Feilbruk som fører til ødeleggelse eller tap av utstyr vil medføre erstatningsansvar, og kan føre til at aktiviteten ikke kan gjennomføres etter planen.

 

Deltakers personlige utstyr må være tilpasset aktiviteten. Les beskrivelsen og utstyrslisten for aktiviteten nøye, og sørg for at du stiller med den utrustning og bekledning som kreves for å delta. Dersom du mangler nødvendig utstyr ved starttidspunktet, kan du bli vist bort fra aktiviteten eller påføre gruppa unødige forsinkelser.

 

7. Vilkår for avlysning, avbrudd og endring av aktivitet.

​​​​​​​a) Refundering ved avlysning av aktiviteter på grunn av vær og/eller forhold.

I noen tilfeller gjør været eller føreforholdene det uforsvarlig å gjennomføre den planlagte aktiviteten. Dersom alternativer ikke er mulig, kan aktiviteten bli avlyst. Wild Voss innvilger ingen refusjon i slike tilfeller.

 

b) ​​​​​​​Refundering ved avbrutt aktivitet.

I sjeldne tilfeller kan en aktivitet bli avbrutt som følge av personskade, ulykke eller akutt sykdom i gruppen. Wild Voss innvilger ingen refusjon i slike tilfeller.

 

​​​​​​​c) Deltakers endring av en reservasjon.

Kunden kan endre sin reservasjon mot et administrasjonsgebyr på kr 300,-. For aktiviteter av inntil 12 timers varighet er det mulig å gjøre endringer inntil 7 døgn før aktivitetens starttidspunkt. For aktiviteter av mer enn 12 timers varighet er det mulig å gjøre endringer inntil 14 døgn før starttidspunktet.

 

​​​​​​​d) Avlysning på grunn av innstramminger i nasjonale eller lokale smitteverntiltak.

Dersom aktiviteten må avlyses som følge av innstramminger av smitteverntiltakene eller smittevernlovgivning, gjelder følgende: 

 

8. Wild Voss sin rett til å endre en aktivitet.

For få fremmøtte deltakere.

Dersom en planlagt aktivitet ikke kan gjennomføres på grunn av at for få deltakere møter som avtalt, vil WildVoss forsøke å gjennomføre en alternativ aktivitet. Kun i sjeldne tilfeller vil det være aktuelt å avlyse et arrangement. WildVoss aksepterer ikke økonomisk ansvar for deltakere som påføres kostnader ved at aktiviteter må endres. Dersom aktiviteten må avlyses på grunn av for få fremmøtte, innvilges full refusjon av deltakeravgiften til de fremmøtte.

 

Værforhold – dårlig vær og/eller føre

I noen tilfeller gjør været eller føreforholdene det uforsvarlig å gjennomføre den planlagte aktiviteten. Fører/instruktør vil da forsøke å gjennomføre et alternativt opplegg, i samråd med deltakerne. WildVoss aksepterer ikke økonomisk ansvar for deltakere som rammes av at aktiviteter må endres som følge av vær- og føreforhold. Det innvilges ingen refundering av deltakeravgiften i slike tilfeller.

 

Sykdom hos fører/instruktør

Dersom fører/instruktør må melde forfall på grunn av sykdom, vil WildVoss forsøke å hyre inn annen ledig kapasitet, slik at aktiviteten kan gjennomføres. Om det ikke er mulig, kan aktiviteten bli avlyst. Da innvilges deltakerne refusjon av hele deltakeravgiften.

 

9. Bilder og film

Anonymiserte bilder og filmklipp tatt av våre førere/instruktører, kan bli brukt av Wild Voss i markedsføringssammenheng, for eksempel på våre nettsider, Facebook eller Instagram. Gi beskjed til føreren/instruktøren om du ønsker å reservere deg mot slik bruk.

 

10. Trykkfeil

Wild Voss tar forbehold om mulige trykkfeil i informasjonsmateriell, priser og eposter. ​​​​​​​